Werken in een groepspraktijk geeft ons de mogelijkheid meer specialisaties aan te bieden en laat ook toe advies te vragen aan de andere collega’s . Het gebeurd vaak dat eenzelfde therapeut
verschillende vaardigheden zal gebruiken binnen één behandeling. De toegepaste behandeltechnieken zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke literatuur, regelmatige bijscholingen en vele jaren praktijkervaring.

Kinesitherapie

Kinesitherapeuten zijn dé specialisten in beweging!
Zij behandelen alle klachten van het bewegingsapparaat. Waar nodig krijgt U behandeling , advies en begeleiding bij stoornissen in houding of beweging.
Het kinesitherapeutisch domein wordt daarbij ondersteund door een eigen wetenschappelijk kader binnen de medische wetenschappen.

Manuele Therapie

Dit is een bijzondere beroepsbekwaamheid van sommige kinesitherapeuten. Zij hebben een bijkomende opleiding gevolgd en daarmee extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen, de samenhang met de rest van je lichaam te bekijken en vervolgens een gepersonaliseerde behandeling in te stellen.

Bij deze behandeling zal er gezocht worden naar triggerpoints in de spier die U een herkenbare pijn uitlokken. Door middel van steriele naalden zullen deze worden aangeprikt zodat de spier zich even aanspant en daarna ontspant. Hierdoor kan U vaak al onmiddellijk gemakkelijker bewegen. Dry Needling maakt deel uit van een totaalbehandeling maar is geen behandeling op zich. Er zal nog nabehandeling en advies worden verstrekt aan de patiënten.

Osteopathie

Osteopathie baseert zich op het concept dat het menselijk lichaam een structurele (anatomie) en functionele (fysiologie) eenheid is. Beide beïnvloeden elkaar wederzijds via vasculaire, neurologische, lymfatische, en biomechanische weg. Functioneert een deel van het lichaam niet goed dan beïnvloedt dat ook de rest. Een osteopaat benadert het lichaam daarom als één geheel. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Een osteopaat onderzoekt waar in het lichaam de beweging hapert en tracht de samenwerking tussen de verschillende weefsels te herstellen.